Brf Knypplerskan 4 har en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring. Innehavare behöver inte lägga till det på sin hemförsäkring.

Nomor (skadejur) fullförsäkring ingår.

Medlemmar kan själva kontakta Trygg Hansa med eventuell skadeanmälan. Styrelsen informeras för kännedom, särskilt vid sådan skada som kan påverka övriga boenden eller fastigheten i övrigt, t ex vid ohyra eller vattenskador.

Försäkringsbolag:         Trygg Hansa

Försäkringsnummer:     25-1662890-02

Telefonnummer (8.00-17.00): 0771-111 500

Webbplats:                  www.trygghansa.se/foretag

Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring. Detta innebär alltså att det räcker att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtlig en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning, möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh.

Till er som har TryggHansa: Informera TryggHansas kundtjänst om att vår förening innehar kollektivt bostadsrättstillägg, så får ni billigare premie.

 

Omfattning bostadsrättstillägg

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp
Brand, vatten- och inbrottsskador Kontakta TryggHansa:s kundtjänst
Allriskskada Kontakta TryggHansa:s kundtjänst
Friliggande byggnader t.ex. förråd           Kontakta TryggHansa:s kundtjänst
Mark Kontakta TryggHansa:s kundtjänst
Max åldersavdrag vid en skada Kontakta TryggHansa:s kundtjänst
Självrisk Kontakta TryggHansa:s kundtjänst

 

Vid andrahandsuthyrning

Vissa bolag kräver att du som medlem måste vara skriven på lägenhetens adress för att försäkringen ska gälla.  Ring och kontrollera med ditt bolag.
Andrahandsgäster rekommenderas att teckna en egen hemförsäkring.