Föreningen äger fastigheten Knypplerskan 4 i Stockholms kommun omfattande adresserna Broderivägen 3-7, Broderivägen 13-27 samt Bårdgränd 6-16. Fastigheterna i Knypplerskan 4 byggdes år 1945. Marken innehas med äganderätt.

Föreningen har sitt säte i Bromma, Stockholms kommun. 

I nedanstående tabell specificeras innehavet:

Benämning Total yta 
Lägenheter, bostadsrätt
Lägenheter, hyresrätt 
Lokaler och förråd
3 958 kvm
581 kvm
1 224 kvm


Fastigheten är fullvärdesförsäkrad. I försäkringen ingår momenten bostadsrättstillägg, styrelseansvar, samt försäkring mot ohyra.  Mer om föreningens försäkring och medlemmars ansvar.

 
Renoveringar & Underhåll

2019 Byte av fönster i lägenheter

2017-2018 Ombyggnation av lokaler och utrymmen till lägenheter

2016 Byte av fiberconverters

2016 Installation av låssystem

2016 Montering av snörasskydd på tak

2015 Installation av brandskydd

2015 Ombyggnation av undercentral

2015 Tilläggsisolering av vindarna

2014 OVK

2013 Garantibesiktning badrum/stambyte

2013 Ny kallvattenservis

2012-2015 Radonmätningar och åtgärder

2012 Relining samt nya serviser för el från transformatorstation

2011 Stambyte samt byte av elstigare

2011 Renovering av tvättstugan