Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Enligt våra stadgar och ordningsregler ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen. Föreningen beviljar tillstånd för max ett år, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta.

Enligt stadgarna (f.o.m. 2019-08-19), kan styrelsen ta ut en avgift i samband med andrahandsuthyrning.  "Avgift för andrahandsuplåtelse, som får tas ut årligen, får för en lägenhet maximalt uppgå till 10% per år av prisbasbeloppet."  Se även information om lagen från domstol.se.

Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan. Om du surfar med vissa webbläsare eller PDF program installerat så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Du måste signera blanketten innan du skickar den till föreningen.

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning